K8funny Nha Cai K8 Ca Cuoc Bong Da The Rabbit Room

K8funny Nha Cai K8 Ca Cuoc Bong Da The Rabbit Room

K8funny Nha Cai K8 Ca Cuoc Bong Da The Rabbit Room – 2. Người dùng trả tiền được hưởng “Giảm giá RM88” trong “Phần thưởng của tôi” khi bạn chi tiêu tối thiểu RM88 với một lần nhận qua ví thanh toán.

3. Ưu đãi “Giảm 8 RM” được giới hạn trong tổng số 62.500 lần đổi trong toàn bộ thời gian chiến dịch.

K8funny Nha Cai K8 Ca Cuoc Bong Da The Rabbit Room

K8funny Nha Cai K8 Ca Cuoc Bong Da The Rabbit Room

4. Ưu đãi có giá trị cho 2 (2) lần đổi tại cửa hàng với giới hạn MỘT (1) lần đổi cho mỗi người dùng mỗi ngày trong suốt chiến dịch. Chiến dịch được chia sẻ bởi AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime và AEON Wellness trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

The Gathering Spot’ Founders, Member T.i. Announce Expansion To D.c. At Sxsw Event

5. “Giảm giá RM88” sẽ được cấp ngay lập tức với giao dịch tối thiểu RM88 khi thanh toán tại tất cả các cửa hàng AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, AEON Wellness; Giảm giá có thể được tìm thấy trong phần “Phần thưởng của tôi”. Giảm giá phải được đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành bằng cách nhấp vào “Đổi ngay” trong “Phần thưởng của tôi”.

6. Chiến dịch sẽ kết thúc khi tất cả các khoản quy đổi được thanh toán đầy đủ hoặc sau khi kết thúc thời gian chiến dịch, tùy theo điều kiện nào đến trước.

8. Tập đoàn AEON không có nghĩa vụ phải thông báo cho người dùng thông qua các kênh liên lạc khi ưu đãi đã được đổi hết.

9. Ưu đãi chỉ dành cho các cửa hàng truyền thống của AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime và AEON Wellness khi mua hàng khi thanh toán qua Ví thanh toán; Ưu đãi không áp dụng cho mua hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng.

Gm: Overall Progress Of The Project Is 93%

12. Tập đoàn AEON có toàn quyền quyết định thay đổi, gia hạn hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ Khuyến mãi, quyết định của Tập đoàn AEON sẽ là quyết định cuối cùng.

13. Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Malaysia và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Khuyến mãi sẽ chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án Malaysia.

dangy ngay FB9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *